Stručna predavanja o flori i fauni Jasikovca

Samo dva dana po završenom petom izdanju    Krosa Jasikovac, naši članovi krenuli sa pripremom daljnjih aktivnosti koje se provode kroz projekt „Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac“. Naime, nakon prije nekoliko mjeseci održanih „Edukacija djece i mladih o pticama u šumi Jasikovac“ , te radionica  „I pticama je zima“ na red su došle pripreme za „Edukaciju o flori i fauni Jasikovca“, kao i radionica „Izrada herbarija“. U sklopu toga, u utorak, 28. svibnja 2019.g. u suradnji sa našom volonterkom, prof. biologije Antonijom Pavelić za učenike Gimnazije Gospić organizirana su stručna predavanja vezana za spomenute teme. Predavanja je uz pripomoć prof. Pavelić i naše predsjednice Vedrane, održao gosp. Tomislav Hudina, stručni suradnik za zaštitu prirode u udruzi BIOM. Predavanja su, osim odličnog poznavanja stručnog dijela tema i njihovog detaljnog obrazlaganja bila izrazito zanimljiva iz razloga navođenja niza primjera iz BIOM-ovih svakodnevnih aktivnosti budući su po pitanju zaštite prirode, a posebno ptica,  spomenuta udruga kao i sam predavač dugogodišnji najeksponiraniji aktivisti kako u Hrvatskoj tako i široj regiji. Osim srednjoškolcima, predavanja su održana i voditeljima edukacija iz Ličke Ekološke Akcije s ciljem obuke kako bi ih nadalje provodili samostalno. Unatoč lošim vremenskim uvjetima, u popodnevnim satima stručna grupa obišla je Jasikovac, a gosp. Hudina ih je detaljno upoznao sa bogatstvom livadne flore ove naše šume sa posebnim osvrtom na šumsku orhideju i procjepak. Budući Grad Gospić kroz spomenuti projekt u skoroj budućnosti planira nabavu i postavljanje promatračnice za ptice, naši članovi su iskoristili posjet gosp. Hudine i vezano za njegovo iskustvo iz tog područja, zatražili prijedlog za odabir lokacije i postavljanje promatračnice. Temeljem terenskog obilaska šireg područja, konačna potvrda odabira lokacije će uslijediti nakon dodatnih kontultacija sa stručnjacima BIOM-a, a sve u svrhu kako bi imala najbolji učinak. Zahvaljujemo se gosp. Hudini na održanim stručnim i izrazito zanimljivim predavanjima te se veselimo ponovnom susretu.

About The Author

admin

Comments are closed.