ČLANSTVO

Drago nam je da ste odlučili postati član Udruge „Lička ekološka akcija“.
Podaci iz zahtjeva biti će korišteni isključivo za izradu baze podataka o svim članovima.
Nadamo se da ćemo kroz budući zajednički rad doprinijeti ostvarenju misije Udruge Lea.

MISIJA LEA-e je aktivno doprinijeti zaštiti okoliša i očuvanju prirode, a ostvarujemo je:
• poticanjem sudjelovanja javnosti,
• educiranjem i informiranjem s ciljem promjena vrijednosti i ponašanja,
• istraživanjem u svrhu stvaranja podloga i smjernica za mjere zaštite i učinkovitije djelovanje,
• zagovaranjem odgovornih načina upravljanja i gospodarenja na temelju odrednica održivog razvoja.

Članstvo u Lea-i

Sukladno donesenom Statutu Udruge Lea članom/icom može postati svaka osoba koja podržava ciljeve i načela rada Udruge. Učlanjenjem se postaje član Lea-e. Prema Statutu razlikujemo tri oblika članstva:

• Podržavajuće članstvo – Podržavajući član je osoba koja je platila članarinu za tekuću godinu. Prava podržavajućih članova uključuju mogućnost sudjelovanja u projektima, korištenje knjižne i DVD građe, veći popust na proizvode Udruge itd. Prilikom učlanjenja novi članovi Lea-e automatski su svrstani u ovu kategoriju.

• Aktivno članstvo – Članovi Lea-e koji uz prava i obaveze podržavajućih članova imaju pravo glasa na sjednicama Skupštine. Aktivnim članom se postaje odlukom Predsjednika Udruge po pismenom zahtjevu (uz zadovoljavanje uvjeta da se radi o osobi koja značajno doprinosi radu Udruge).

• Počasno članstvo – Počasni član je osoba koja iznimno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge svojim osobnim radom i zalaganjem.

Podržavajući i počasni članovi imaju pravo prisustvovati Skupštinama u ulozi promatrača. Podržavajući članovi mogu postati aktivni članovi s pravom odlučivanja na Skupštinama ukoliko za to iskažu interes i Predsjednik odobri njihov zahtjev za primanje u aktivno članstvo.

HVALA!

Godišnja članarina za podržavajuće i aktivne članove u Udruzi iznosi 50,00kn.

Uplatu članarine možete izvršiti općom uplatnicom ili virmanom (za pravne osobe) čitko ispisujući osobne podatke na žiro račun „Lea“ kod Privredne banke Zagreb d.d. 2340009-1110543905, poziv na broj: datum rođenja, opis plaćanja: članarina godina, IBAN: HR33 2340 0091 1105 4390 5.