KONTAKT

LIČKA EKOLOŠKA AKCIJA
Kaniška 100
53 000 Gospić
OIB: 62035020728

e-mail: info@lea.hr

Žiro račun kod Privredne banke Zagreb d.d.
2340009-1110543905
IBAN HR33 2340 0091 1105 4390 5