INA podržava provođenje projekta „SOS za Park šumu Jasikovac“

Projekt „SOS za Park šumu Jasikovac“ Ličke ekološke akcije, čiji je glavni cilj zaštita parka od daljnjeg propadanja i njegovo uređenje, odabran je u sklopu Ininog „Zelenog pojasa“ kao jedan od 12 najboljih projekata iz područja održivog razvoja. Stoga će INA podržati njegovo provođenje, kroz sufinanciranje, kao i aktivnosti INA Kluba volontera koji će se priključiti njegovoj realizaciji.

U okviru projekta organizirat će se niz akcija uređenja postojećih staza, postavljanje spremnika za otpad, info tabli, kao i stalaka za bicikle. Nadalje, u sklopu projekta organizirat će se cross šetnja kroz Jasikovac, kao i zanimljive sportske aktivnosti u suradnji s rukometašima RK Gospić, a kroz javnu tribinu svim zainteresiranim građanima predstavit će se flora šume Jasikovac.

Više informacija o samom projektu, rasporedu akcija i ostalim događanjima uskoro ćete moći pronaći na našoj web i Facebook stranici.

logo_INA_jpglogo 200

Pogled u divljinu: izgradnja kapaciteta za održivo korištenje i praćenje sastavnica prirode

logotipi partnera skupa
Lička ekološka akcija – LEA započela je 16.09.2014. provedbu projekta „Pogled u divljinu: izgradnja kapaciteta za održivo koriš¬tenje i praćenje sastavnica prirode“. Projekt provodi zajedno sa partnerima Javna ustanova (JU) Nacionalni park Sjeverni Velebit, JU Nacionalni park Paklenica, JU Park prirode Velebit, JU Pećinski park Grabovača, dok je Udrugu BIOM glavni nositelj i voditelj projekta.
Osnovni ciljevi projekta su ojačati ulogu organizacija civilnog društva koje su u suradnji s javnim ustanovama uključene u održivo korištenje prirodnih dobara u zaštićenim područjima te osnažiti kapacitete nevladinih organizacija i javnih ustanova za obavljanje usluge zaštite prirode te za održivo korištenje prirodnih sastavnica i dobara u lokalnoj privredi Velebita i Like.
Planirani ciljevi realizirat će se kroz radionice i treninge za praćenje prirodnih sastavnica te kroz stjecanje vještina za poslove turističkih pratitelja u prirodi na području Velebita i Like. Identificirat će se najatraktivnija područja pogodna za turizam u prirodi te osigurati uključivanje lokalnog stanovništva u turističku ponudu, a sve će biti objedinjeno mrežnom stranicom projekta koja će povezivati dionike i promovirati Velebit i Liku kao turističku regiju.
Projekt vrijednosti 156 000 € sufinanciran je u iznosu od 89 % od strane Europske Komisije putem IPA programa dok ostatak sredstava osiguravaju projektni partneri. Uz edukaciju djelatnika i nabavu opreme, ovaj projekt doprinijet će i zapošljavanju jer otvara 7 radnih mjesta na godinu dana koja su raspoređena među projektnim partnerima. Planirano trajanje projekta je 18 mjeseci koji će završiti podjelom diploma za 30 turističkih pratitelja za turizam u prirodi na završnoj konferenciji u Zagrebu.

financijeri

Jesenska radna akcija – Jasikovac

U okviru projekta SOS za Park-šumu Jasikovac predviđene su, između ostaloga i radne akcije uređenja park-šume. Jednu takvu akciju odradili su članovi LEA-e u prvu jesensku subotu, 27. rujna 2014.g.
Zadovoljnji učinjenim, no posla ima još napretek.

1

SLIKE