Održana početna konferencija projekta „Mladi za održivi razvoj Like“

Klaster Lika Destination već treću godinu radi na promociji turističke destinacije Lika, umrežavanju turističkih subjekata, kao i na kontinuiranim edukacijama lokalnog  stanovništva o potencijalima destinacije i održivog razvoja turizma. Projektom „Mladi za održivi razvoj Like“ napravljen je iskorak te su u svoje aktivnosti uključili i djecu kojoj će se projektnim aktivnostima, na njima primjeren način, približiti principi održivog razvoja.

Projekt je to, koji je sufinanciran sredstvima Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje kroz poziv “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije” kojeg Klaster kao nositelj provodi u partnerstvu s Osnovnom školom dr. Jure Turića  i Srednjom školom Plitvička jezera Društvom „Naša djeca“ grada Gospića i Ličkom ekološkom akcijom.

Tako je danas u dvorani Kulturno informativnog centra Gospić s počekom u 11:00 sati održana početna konferencija projekta.

Sve nazočne pozdravila je voditeljica Klastera Petra Butković koja je predstavila projekt, ciljeve te aktivnosti koje će Klaster, zajedno sa partnerima provoditi usmjerene djeci i mladima. Naglasila je kako su brošure s informacijama o projektu tiskane na recikliranom materijalu, po završetku konferencije sudionicima su za osvježenje poslužene Lika Quality namirnice lokalnih proizvođača, čiji opstanak jamči održivi razvoj, a za konzumaciju hrane nije korišteno plastično posuđe niti pribor.

U ime partnera pozdravnu riječ imao je Ivica Radošević, ravnatelj Osnovne škole dr. Jure Turića koji je istaknuo sudjelovanje u projektu kao nastavak na dosadašnji rad i djelovanje svih partnerskih organizacija.

Loreta Bićanić je ispred Gacka d.o.o. izlagala prezentaciju na temu Održivo gospodarenje otpadom gdje je navela primjere dobrog ali i utjecaje lošeg gospodarenja otpadom.

Srž konferencije svakako je bila panel rasprava na temu „Uloga mladih u održivom razvoju“. Aktualnim pitanjima potaknuta je diskusija o prisutnosti održivog razvoja u životima djece i implementaciji održivog načina života u Lici. Predstavljeni su uspješni primjeri u praksi ali i izazovi provođenja principa održivog razvoja.

 

Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Klastera Lika Destination i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Mladi za održivi razvoj Like

 

Projekt „Mladi za održivi razvoj Like“ pokrenut je od strane Klastera Lika Destination s ciljem doprinosa stvaranju svijesti o potrebama održivog razvoja kroz djelovanje i jačanje organizacija civilnog društva na području Ličko-senjske županije. U svrhu provedbe projekta sklopljena su partnerstva sa  dvije organizacije civilnog društva te dvije škole s područja Ličko-senjske županije.

Opći cilj projekta je doprinijeti stvaranju svijesti o potrebama održivog razvoja kroz djelovanje i jačanje organizacija civilnoga društva na području Ličko-senjske županije dok su specifični coiljevi projekta: ojačati kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje praktične i teorijske edukacije djeci i mladima usmjerene održivom razvoju; uspostaviti partnerske suradnje Klastera Lika Destination, Društva „Naša djeca“ grada Gospića, Ličke ekološke akcije, Osnovne škole dr. Jure Turića i Srednje škole Plitvička jezera. Kao središnji problem prepoznata je  nerazvijena svijest djece i mladih u Ličko-senjskoj županiji o važnosti življenja u skladu s održivim razvojem. Stoga su ciljne skupine zaposlenici i volonteri partnerskih organizacija koji će se u sklopu projektnih aktivnosti educirati kako na inovativan način uključiti djecu i mlade u održivi razvoj, te djeca i mladi na koje će oni utjecati provedbom inovativnih programa izobrazbe o održivom razvoju. Krajnji korisnici su obitelji, prijatelji, te šira lokalna zajednica koja će slijediti njihove primjere života u skladu s održivim razvojem.

Kroz provedbene aktivnosti projekta, obuhvaćeno je 30 učenika od 1. do 4. razreda, 30 učenika od 5. do 8. razreda OŠ, te 15 učenika od 1. do 4. razreda SŠ.

Važnost projekta se naglašava kroz stvaranje svijesti o održivom razvoju kod djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Aktivnosti projekta u skladu su sa dosadašnjim poslovanjem klastera Lika Destination ali i poslovanjem organizacija partnera.

Nositelj projekta: Klaster Lika Destination
Trajanje projekta: 02. srpnja 2019. – 01. srpnja 2020.
Ukupna vrijednost projekta:  484.944,37 kn
Partneri na projektu:  Osnovna škola dr. Jure Turića  , Srednja škola Plitvička jezera , Društvo “Naša djeca” grada Gospića , Lička ekološka akcija .

 

Projekt “Mladi za održivi razvoj Like” financira se u sklopu poziva “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije” Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje.

 

 

Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Klastera Lika Destination i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

Stručna predavanja o flori i fauni Jasikovca

Samo dva dana po završenom petom izdanju    Krosa Jasikovac, naši članovi krenuli sa pripremom daljnjih aktivnosti koje se provode kroz projekt „Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac“. Naime, nakon prije nekoliko mjeseci održanih „Edukacija djece i mladih o pticama u šumi Jasikovac“ , te radionica  „I pticama je zima“ na red su došle pripreme za „Edukaciju o flori i fauni Jasikovca“, kao i radionica „Izrada herbarija“. U sklopu toga, u utorak, 28. svibnja 2019.g. u suradnji sa našom volonterkom, prof. biologije Antonijom Pavelić za učenike Gimnazije Gospić organizirana su stručna predavanja vezana za spomenute teme. Predavanja je uz pripomoć prof. Pavelić i naše predsjednice Vedrane, održao gosp. Tomislav Hudina, stručni suradnik za zaštitu prirode u udruzi BIOM. Predavanja su, osim odličnog poznavanja stručnog dijela tema i njihovog detaljnog obrazlaganja bila izrazito zanimljiva iz razloga navođenja niza primjera iz BIOM-ovih svakodnevnih aktivnosti budući su po pitanju zaštite prirode, a posebno ptica,  spomenuta udruga kao i sam predavač dugogodišnji najeksponiraniji aktivisti kako u Hrvatskoj tako i široj regiji. Osim srednjoškolcima, predavanja su održana i voditeljima edukacija iz Ličke Ekološke Akcije s ciljem obuke kako bi ih nadalje provodili samostalno. Unatoč lošim vremenskim uvjetima, u popodnevnim satima stručna grupa obišla je Jasikovac, a gosp. Hudina ih je detaljno upoznao sa bogatstvom livadne flore ove naše šume sa posebnim osvrtom na šumsku orhideju i procjepak. Budući Grad Gospić kroz spomenuti projekt u skoroj budućnosti planira nabavu i postavljanje promatračnice za ptice, naši članovi su iskoristili posjet gosp. Hudine i vezano za njegovo iskustvo iz tog područja, zatražili prijedlog za odabir lokacije i postavljanje promatračnice. Temeljem terenskog obilaska šireg područja, konačna potvrda odabira lokacije će uslijediti nakon dodatnih kontultacija sa stručnjacima BIOM-a, a sve u svrhu kako bi imala najbolji učinak. Zahvaljujemo se gosp. Hudini na održanim stručnim i izrazito zanimljivim predavanjima te se veselimo ponovnom susretu.