“Petorka” za 5!

Počevši u petak, 25. listopada 2019.g., širom Hrvatske provodila se trodnevna akcija ‘Zasadi drvo, ne budi panj’ za koju su sadni materijal u najvećoj mjeri donirale Hrvatske šume. Konkretnije, radi se o  građanskoj inicijativi pokrenutoj sa idejom da svatko može zasaditi stablo i na taj način pridonijeti poboljšanju životne sredine. Prateći napise u medijima evidentno je da je na akciju bio poprilično veliki odaziv škola, udruga, tvrtki i komunalnih društava što nažalost nije bio slučaj u našoj sredini, barem što se tiče provođenja akcije u subotu. Akcija je započela u 10 sati ujutro sadnjom tri stabla spiralne „vijugave“ vrbe uz obalu rijeke Novčice, a nastavila se u podne na Trgu žrtava Široke Kule na Ličkom Osiku gdje su sađena mlada stabla graba, breze, te grmovi japanske dunje i lovor višnje. Na inicijativu se na obadvije lokacije odazvalo sveukupno oko 25 osoba, a uzmemo li u obzir da su u sadnji sudjelovali djelatnici Komunalca, članovi Savjeta mladih, zaposlenici gradske uprave, te naša ekološka grupa od pet volontera, onda je sasvim jasno da je odaziv građana bio izrazito slab odnosno gotovo nikakav. Uz odlične vremenske uvjete, potporu Komunalca kroz već prethodno iskopane rupe, moramo istaknuti da je prava šteta da ovakve akcija nije imala veći odjek kod naših sugrađana te izraziti nadu da će se ustaljene navike, u pogledu volonterkog doprinosa zajednici, u budućnosti promijeniti.

Održana početna konferencija projekta „Mladi za održivi razvoj Like“

Klaster Lika Destination već treću godinu radi na promociji turističke destinacije Lika, umrežavanju turističkih subjekata, kao i na kontinuiranim edukacijama lokalnog  stanovništva o potencijalima destinacije i održivog razvoja turizma. Projektom „Mladi za održivi razvoj Like“ napravljen je iskorak te su u svoje aktivnosti uključili i djecu kojoj će se projektnim aktivnostima, na njima primjeren način, približiti principi održivog razvoja.

Projekt je to, koji je sufinanciran sredstvima Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje kroz poziv “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije” kojeg Klaster kao nositelj provodi u partnerstvu s Osnovnom školom dr. Jure Turića  i Srednjom školom Plitvička jezera Društvom „Naša djeca“ grada Gospića i Ličkom ekološkom akcijom.

Tako je danas u dvorani Kulturno informativnog centra Gospić s počekom u 11:00 sati održana početna konferencija projekta.

Sve nazočne pozdravila je voditeljica Klastera Petra Butković koja je predstavila projekt, ciljeve te aktivnosti koje će Klaster, zajedno sa partnerima provoditi usmjerene djeci i mladima. Naglasila je kako su brošure s informacijama o projektu tiskane na recikliranom materijalu, po završetku konferencije sudionicima su za osvježenje poslužene Lika Quality namirnice lokalnih proizvođača, čiji opstanak jamči održivi razvoj, a za konzumaciju hrane nije korišteno plastično posuđe niti pribor.

U ime partnera pozdravnu riječ imao je Ivica Radošević, ravnatelj Osnovne škole dr. Jure Turića koji je istaknuo sudjelovanje u projektu kao nastavak na dosadašnji rad i djelovanje svih partnerskih organizacija.

Loreta Bićanić je ispred Gacka d.o.o. izlagala prezentaciju na temu Održivo gospodarenje otpadom gdje je navela primjere dobrog ali i utjecaje lošeg gospodarenja otpadom.

Srž konferencije svakako je bila panel rasprava na temu „Uloga mladih u održivom razvoju“. Aktualnim pitanjima potaknuta je diskusija o prisutnosti održivog razvoja u životima djece i implementaciji održivog načina života u Lici. Predstavljeni su uspješni primjeri u praksi ali i izazovi provođenja principa održivog razvoja.

 

Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Klastera Lika Destination i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Mladi za održivi razvoj Like

 

Projekt „Mladi za održivi razvoj Like“ pokrenut je od strane Klastera Lika Destination s ciljem doprinosa stvaranju svijesti o potrebama održivog razvoja kroz djelovanje i jačanje organizacija civilnog društva na području Ličko-senjske županije. U svrhu provedbe projekta sklopljena su partnerstva sa  dvije organizacije civilnog društva te dvije škole s područja Ličko-senjske županije.

Opći cilj projekta je doprinijeti stvaranju svijesti o potrebama održivog razvoja kroz djelovanje i jačanje organizacija civilnoga društva na području Ličko-senjske županije dok su specifični coiljevi projekta: ojačati kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje praktične i teorijske edukacije djeci i mladima usmjerene održivom razvoju; uspostaviti partnerske suradnje Klastera Lika Destination, Društva „Naša djeca“ grada Gospića, Ličke ekološke akcije, Osnovne škole dr. Jure Turića i Srednje škole Plitvička jezera. Kao središnji problem prepoznata je  nerazvijena svijest djece i mladih u Ličko-senjskoj županiji o važnosti življenja u skladu s održivim razvojem. Stoga su ciljne skupine zaposlenici i volonteri partnerskih organizacija koji će se u sklopu projektnih aktivnosti educirati kako na inovativan način uključiti djecu i mlade u održivi razvoj, te djeca i mladi na koje će oni utjecati provedbom inovativnih programa izobrazbe o održivom razvoju. Krajnji korisnici su obitelji, prijatelji, te šira lokalna zajednica koja će slijediti njihove primjere života u skladu s održivim razvojem.

Kroz provedbene aktivnosti projekta, obuhvaćeno je 30 učenika od 1. do 4. razreda, 30 učenika od 5. do 8. razreda OŠ, te 15 učenika od 1. do 4. razreda SŠ.

Važnost projekta se naglašava kroz stvaranje svijesti o održivom razvoju kod djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Aktivnosti projekta u skladu su sa dosadašnjim poslovanjem klastera Lika Destination ali i poslovanjem organizacija partnera.

Nositelj projekta: Klaster Lika Destination
Trajanje projekta: 02. srpnja 2019. – 01. srpnja 2020.
Ukupna vrijednost projekta:  484.944,37 kn
Partneri na projektu:  Osnovna škola dr. Jure Turića  , Srednja škola Plitvička jezera , Društvo “Naša djeca” grada Gospića , Lička ekološka akcija .

 

Projekt “Mladi za održivi razvoj Like” financira se u sklopu poziva “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije” Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje.

 

 

Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Klastera Lika Destination i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.