Klub volontera INA-e, Lička ekološka akcija i Pećinski park Grabovača zajedno u ekološkom događanju za ljepši i čišći okoliš

U petak, 15. rujna 2017.g. LEA je organizirala s članovima INA Kluba Volontera uređenje vanjskog prostora Pećinskog parka Grabovača. Sve aktivnosti su sponzorirane od strane INA-e u sklopu Inina projekta korporativnog volontiranja. Ugodno druženje sa Ininim volonterima uz srdačno domaćinstvo Pećinskog parka Grabovača nije nam pokvarila ni dosadna jesenska kiša. I ovom prilikom su druženje i svijest o očuvanju i zaštiti okoliša povezali nas i naše prijatelje iz INA-e.

SLIKE

Kros Jasikovac 2017

Degenija u Jasikovcu

U suradnji Ličke ekološke akcije i pjevačkog zbora Odjela za nastavničke studije Sveučilišta u Zadru – Degenija, u Park šumi Jasikovac održat će se koncert “Degenija u Jasikovcu” i to u petak 03.06.2016.g., s početkom u 19,00 sati.
Naravno da je i ovaj nastup nezamisliv bez zborovođe i korepetitora zbora g. Tvrtka Sarića.
Jasikovac je opet mjesto događanja, okupljanja i veselja, zato budite s nama i ovaj put.
degenija