REVITALIZACIJA ŠUME JASIKOVAC

 

Naziv projekta: Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac

Nositelj projekta: Grad Gospić

U provedbu projekta, uz nositelja Grad Gospić uključena su tri partnera:

  • Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Gospić (HGSS Stanica Gospić)
  • Lička ekološka akcija (LEA)
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije (JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ)

Osnovni cilj projekta: Doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini putem povećanja privlačnosti, očuvanja bioraznolikosti te uspostave adekvatnog modela upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine šuma Jasikovac u sklopu ekološke mreže NATURA 2000.

Ukupna vrijednost projekta: 2.920.128,70 kuna

Planirano trajanje provedbe: 18 mjeseci