SOS ZA PARK ŠUMU JASIKOVAC

Park-šuma „Jasikovac“ se prostire u jugoistočnom dijelu grada Gospića, između naselja Žabica, predjela „Trupinovac“ i ceste Gospić – Divoselo te obuhvaća područje površine 86 ha, u cijelosti je omeđena iskopanom grabom ukupne dužine 3.7km.
Daleke 1743.g. austrijski general 1. ličke regimente Jasyk (odatle i ime šume) po struci šumar, pokrenuo je uređenje tj. sadnju hrastovog žira na užem prostoru današnje park – šume u površini od 30ha. U to vrijeme najveći dio današnjeg prostora Jasikovca su bile podvodne livade. Pedesetak godina kasnije, točnije 1790.g. postojećih 30 ha šume je sadnjom hrasta lužnjaka (Quercus robur), hrasta kitnjaka (Quercus petraea) bijelog bora (Pinus sylvestris), crnog bora (Pinus nigra) i ariša (Larix decidua) prošireno na ukupno 79 ha što predstavlja njegovo današnje područje. Ostatak do ukupnih 86 ha čine livade tzv. „jasikovačke bare“. Važnost ove šume je u tome što predstavlja prvi poznati oblik organiziranog kultiviranja neplodne površine na ovom prostoru. U vrijeme Vojne Krajine, 1768.g. a zatim i 1781.g.u parku su organizirane vojne vježbe gađanja topništvom. Sljedećih gotovo dvjestotinjak godina Jasikovac je živio životom uredno održavane šume, te služio građanima za šetnju i rekreaciju što dokazuje i prvo tenisko igralište 1900.g.. Prva ozbiljnija šteta u samoj šumi dogodila se tijekom II svj. rata kada je područje devastirano tako što je prekopano u svrhu izgradnje rovova i bunkera. U isto vrijeme je talijanska vojska posjekla i odvezla veću količinu šume (navodno više od 100 starih hrastova).
Zemaljski zavod za zaštitu prirodnih rijetkosti 1948.g. donosi Rješenje o proglašenju Jasikovca zaštićenom prirodnom rijetkošću, a 1961.g. Republički zavod za zaštitu prirode proglašava ga rezervatom prirodnih predjela tj. park-šumom.