O NAMA

TKO JE LEA

Udruga Lička ekološka akcija osnovana je 14. kolovoza 2012.g. u Gospiću, kao reakcija na rastuće potrebe društva za uočavanjem i rješavanjem problematike zaštite okoliša. Aktivnosti Lea-e usmjerene su na rješavanje lokalnih problema Like.

Putem održavanja tribina, radionica, izložbi, realizacijom projekata, organiziranja akcija zaštite i očuvanja prirode cilj nam je poboljšati kvalitetu okoliša i zaštititi prirodna bogatstva i ljepote Like.
U dosadašnjem radu LEA je sudjelovala u više ekoloških akcija („Zelena čistka-jedan dan za čisti okoliš“, „Uređenje Terezijane“, „Čišćenje obale rijeke Novčice“, „Uređenje Park šume Jasikovac“, …), inicirala projekte („Čista rijeka Lika“, „SOS za Park šumu Jasikovac“, „Vodenice i mlinovi na području sliva rijeke Like“, …), te kontinuirano radi na buđenju svijesti javnosti za probleme okoliša i očuvanja prirode.

Misija Lea-e je aktivno doprinijeti zaštiti okoliša i očuvanju prirode, a ostvarujemo je:

  • poticanjem sudjelovanja javnosti,
  • educiranjem i informiranjem s ciljem promjena vrijednosti i ponašanja,
  • istraživanjem u svrhu stvaranja podloga i smjernica za mjere zaštite i učinkovitije djelovanje,
  • zagovaranjem odgovornih načina upravljanja i gospodarenja na temelju odrednica održivog razvoja.

STATUT LEA